Reklama
 
Blog | Václav Miko

Velikáni 20. století Oskar Schindler a Nicholas Winton

Jeden byl německý obchodník a člen nacistické strany, druhý britský makléř a humanitární pracovník. Dvě osobnosti z rozdílného prostředí měli ovšem mnohé společného.

Oskar Schindler byl německý obchodník, který vešel ve známost především tím, že zachránil 1 200 Židů před smrtí ve vyhlazovacích táborech. Jako člen NSDAP byl v rámci arizace správcem továrny na smaltované výrobky, která byla zkonfiskovaná židovským majitelům. Od 1. ledna 1938 bylo totiž Židům v Německu zákonem znemožněno podnikání a všechny podniky tak byly převedeny pod nucenou správu „nežidů“, velmi často zmocněnců nacistické strany. Historické prameny často uvádí, že Schindlerovo původním plánem bylo ve válce vydělat co nejvíce peněz. Místo této motivace se ovšem stále více snažil svým dělníkům usnadnit život a nakonec je za cenu vydělaných peněz zachránit před deportací do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Nicholas Winton zachránil těsně před druhou světovou válkou téměř 700 židovských dětí před jistou smrtí a svůj pro svět nepochybně velký čin považoval za tak běžnou věc, že o ní pomlčel i před svou ženou – naprosto dokonalá pokora. Winton se následně zapojil do své úřednické práce a nikomu se o svém činu slůvkem nezmínil. Až v roce 1988, tedy téměř po padesáti letech čirou náhodou jeho žena Gretchen našla všechny odhalující dokumenty na půdě jejich domu a ta byla manželovo skromnosti natolik šokována, že mu přichystala životní překvapení. Všechny dokumenty předala historičce Elizabeth Maxwelové, která zorganizovala setkání Wintona se zachráněnými dětmi v jednom televizním pořadu. Půvab celého překvapení spočíval v tom, že v publiku, kde se seděl i samotný Winton s manželkou seděly i zachráněné děti, samozřejmě bez vědomí Wintona. V jednom okamžiku moderátor vyprávěl před publikem a televizními kamery dojemný příběh o jednom velikánovi, který zachránil několik set židovských dětí V jeden okamžik se publikum postavilo a začalo Wintonovi tleskat, když  moderátor vyslovil jeho jméno, že právě tím hrdinou je muž, který sedí vedle přeživších dětí, které jsou nyní kolem něj obklopeny a vzdávají mu potleskem díky. Moment byl tak překvapující a dojemný, že Winton nedokázal potlačit své city a vzápětí mu po tváři stékaly slzy – samotný divák u televizního přijímače musel zažívat neobyčejný emotivní pocit. Neuvěřitelná pokora Nicholase Wintona odráží následující moment. Když se ho ptali proč o svém skutku nikomu neřekl a to ani své manželce, odpověděl: „každý muž přeci má před svou ženou nějaké tajemství“. Tak to byl onen britský velikán, který 1.července 2015 zemřel ve svých 106 letech.

Několikrát mi byla položena otázka, který z těchto mužů byl větším hrdinou. Zpočátku jsem vnímal takový typ dotazů za velmi obtížný úkol, ovšem po nějaké době jsem dospěl k jednoznačnému a pevnému přesvědčení. Nicholas Winton a Oskar Schindler byli a dodnes jsou hrdinové na stejné úrovni. Každý pocházel z jiného prostředí, možná měli i diametrálně rozdílné povahy, ale několik vlastností je pevně spojovala – vytříbený charakter, nesmírná odvaha, pokora a morální přístup k hodnotám lidství.

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama